Ademscholing

DOELGROEP is de lichaamsgerichte professional die de adem in zijn werk wil integreren en plezier heeft in bewegen. Denk aan fysiotherapeuten, verpleegkundigen, haptotherapeuten, masseurs, yoga- en tai-chileraren, muziek- en dansdocenten. Je bent ook welkom als je wilt onderzoeken of het beroep ‘adempedagoog’ iets voor je zou zijn.

Voor deelname aan het basisjaar is enige ervaring met ‘De ervaarbare adem’ vereist. Daarnaast is nieuwsgierigheid naar de eigen adem een essentiële voorwaarde. De studenten zijn zelf belangrijk lesmateriaal in deze scholing.

De ervaarbare adem is in Nederland niet zo bekend. Cliënten die ermee kennismaken, zeggen vaak:  ‘Waarom heb ik dit niet op school geleerd’.
Het is mijn missie dit bijzondere ademwerk meer bekendheid te geven en mensen op te leiden zodat meer mensen de vruchten ervan kunnen plukken.

Al dertig jaar verdiep ik mij in de ademleer van Ilse Middendorf en haar leermeester Cornelis Veening. Mijn inzichten en toepassingen –  verkregen door jarenlange scholing en supervisie in Duitsland en in het werken met cliënten –  wil ik graag met anderen delen.

Basisjaar

In het basisjaar leer je een groot aantal oefeningen kennen en de ademwetmatigheden die eraan ten grondslag liggen. Je ervaart wat ‘bewegen op de adem’ je kan brengen. We zijn in deze training niet bezig met ademtechnieken die de adem willen sturen of controleren. Je leert niet langzamer, dieper, meer of minder te ademen. Aandachtig bewegen en reflectie daarna op fysieke en psychische ervaringen zijn in dit werk de wegen om je adem in vertrouwen vrij te laten en jezelf zo beter te leren kennen.
Daarnaast leer je een volgens de grondbeginselen van ‘De ervaarbare adem’ een adembehandeling te geven.
Aan het eind van het basisjaar ben je in staat de ademoefeningen in je eigen lessen toe te passen en kun je een eenvoudige adembehandeling geven.

Lees meer

Inhoud van de lesdagen

In de ochtend onderzoeken we in beweging de zogenaamde ademwetmatigheden die aan De ervaarbare adem ten grondslag liggen. In een nagesprek verwoorden we onze ervaringen zodat het inzicht in de ademwetmatigheden zich kan ontwikkelen.

Na de lunchpauze zoeken we hoe de inzichten van de ochtend toe te passen in het werk met de eigen cliënten of leerlingen. Aan de hand van het oefenen van de adembehandeling leren we ook begrijpen hoe het menselijk lichaam helemaal is toegerust –  tot in ieder cel –  om het ademen mogelijk te maken.
Praktische uitleg van de anatomie dient daarbij als ondersteuning.

Indeling van de lesdagen

De lesdagen vinden plaats op zaterdagen in Austerlitz.
In onderling overleg kan naar een andere dag worden overgestapt.

1. Adem en beweging van 10 tot 13.30 uur, inclusief nagesprek over de inzichten die aan de oefeningen ten grondslag liggen.
Het is mogelijk om alleen de ochtenden mee te doen.
2. Toepassingen in de adembehandeling van 14.30 tot 16.30 uur. Bij dit deel is assistentie aanwezig zodat intensief geoefend kan worden.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de lesdagen door bezig zijn met de lesstof en onderling het behandelen oefenen. Maandelijks is er ook een individuele sessie.

Aan het eind van het basisjaar beschikt de deelnemer over een gevarieerd aanbod bewegingsoefeningen en kan een basis-adembehandeling worden gegeven. Er wordt gewerkt in modules. Na de eerste module kan nog worden ingestroomd.

In de online studentenomgeving op deze website staat voor studenten audio- en videomateriaal ter beschikking.

Ademscholing

Na het afsluiten van het basisjaar kan het traject worden voortgezet in een tweejarige ademscholing. Er wordt dan gerichter en intensiever individueel en met elkaar geoefend, zowel in de bewegingsoefeningen als in de adembehandeling.
Kennis van de anatomie krijgt verdieping. Dat geldt met name de functie van het bindweefsel in zijn vermogen tot zelfwaarneming en het doorlaten van de innerlijke adembeweging.
De deelnemer krijgt middelen in handen en inzichten om een diagnose te stellen van iemands lichaamsbeeld en adempatroon, op grond waarvan een behandelvoorstel kan worden gemaakt.
We besteden aandacht aan de didactiek van de ademles, aan een groep en ook in een individuele sessie. Opbouw van een leseenheid en een cursusaanbod komen aan de orde.

Er is geen verplichte literatuur, maar veel lezen wordt van harte aanbevolen. Een uitgebreide bibliotheek op het gebied van de adem, anatomie, psychosomatiek, psychotherapie, lichaamswerk en filosofie staat ter beschikking aan de deelnemers.

De scholing is niet geaccrediteerd en leidt niet op tot een erkend diploma of certificaat. Het is op de eerste plaats een investering in jezelf die je meer plezier en resultaat in je werk kan brengen. Studenten van basisjaar en ademscholing getuigen positief wat het traject hen brengt.

Lees meer  

Kennismaking

Als je bekend bent met De ervaarbare adem kun je mailen of bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek (inclusief adembehandeling). Je ervaringen met lichaamsgericht werk en je motivatie en behoeften om aan het basisjaar mee te doen, zullen we dan bespreken.
Heb je nog geen ervaring met De ervaarbare adem dan kun je er nader kennis mee maken via het werkboek Adem & beweging dat te bekijken en bestellen is via deze site.

Ook is er een serie audiolessen beschikbaar, voorzien van verhelderende foto‘s. Te bestellen via een e-mail naar dietsi@hetnet  Kosten € 150,-

Voortraject voor de scholing is deelname aan de  Ademwerkplaats op  zaterdagmiddagen. Na aanmelding voor het basisjaar volgt een individueel intakegesprek.

Kijk bij AGENDA voor de actuele data.

Kosten

€ 110,- per lesdag. Betaling in drie termijnen.
€ 70,- als je alleen de ochtend meemaakt.
€ 85,- voor de maandelijks individuele sessie.

“Dit ademwerk beoogt steeds jezelf te leren kennen, jezelf te leren ervaren, en raakt je zo diep, dat je er niet omheen kan.”

Literatuur

  • Het Werkboek Adem & beweging van Diet Sijmons en Mariëlle Groenendijk is het handboek dat als ondersteuning bij jaartraining en ademscholing wordt gebruikt.
  • Ilse Middendorf: De ervaarbare adem, een ‘ademleer’. De Nederlandse vertaling van dit boek is uitverkocht en wordt niet meer herdrukt. Tweedehands soms nog op de kop te tikken.
  • Cornelia Ehrlich e.a.: Atemweisen, Wurzeln und Gestalt der Atemlehre von Cornelis Veening. Heruitgegeven door VAVE, Wiesbaden 2013
  • Blandine Calais-Germain: Anatomy of breathing.