Ademen is thuis komen.

Al meer dan 50 jaar houdt mijn adem mij bezig, als zanger in koren en als koordirigent, maar vooral  als Diet Sijmons, die zoekt hoe om te gaan met haar adem. Het was een lange, verrijkende weg.

In die zoektocht werd ik 35 jaar geleden gegrepen door het werk van Ilse Middendorf. In mijn muzieklessen en als koordirigent, ontwikkelde ik oor en oog voor de relatie lichaamshouding, adem, klank en welbevinden. In het boek van Middendorf De ervaarbare adem vond ik herkenning en een uitnodiging om haar visie op de adem verder te onderzoeken.
Bij ademleraren in Nederland leerde ik voelen en begrijpen hoe gebeurtenissen uit mijn leven in mijn lijf verankerd waren. Dat beïnvloedde mijn ademen. Dit inzicht  was als thuiskomen. Alles kwam in dit ademwerk voor mij samen.

Rond mijn 55ste jaar zocht ik een nieuwe uitdaging in mijn beroepsleven en gaf gehoor aan mijn fascinatie voor de adem:
ik ging in opleiding tot adempedagoog in Duitsland. Sinds 2008 begeleid ik als ademlerares mensen die vragen hebben met betrekking tot hun adem. In 2014 startte ik een jaartraining voor degenen die de adem in hun beroep willen integreren.

Adempedagoog Diet Sijmons

In mijn werk draag ik met overtuiging en passie uit dat de adem een concreet en boeiend onderzoeksterrein is, dat de werking van de adem in ons lichaam ervaren kan worden, en dat begrip van anatomie en fysiologie daarbij kan helpen.
Elke werkdag ondervind ik veel voldoening als mijn cliënten geraakt, blij en dankbaar, met vertrouwen en goede moed, gesterkt met nieuwe ervaringen en inzichten mijn praktijk verlaten.

Adempedagoog Diet Sijmons tijdens rugbehandeling


Ademen doe je met je hele lijf
is mijn lijfspreuk.

In mijn werk pluk ik de vruchten van een intensieve opleiding tot adempedagoog, maar neem ik ook als bagage mee een studie geschiedenis en een studie in de muziek. Vele jaren ervaring als docent op diverse terreinen, aan mensen van 4 tot 90 jaar hebben mijn pedagogische en didactische kwaliteiten en mijn mensenkennis gevormd en geschoold.
Ik ben nog immer nieuwsgierig naar nieuwe wijsheid en ervaringen en volg recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van neuropsychologie en neurobiologie met grote interesse en integreer dat in mijn werk.
Voor supervisie, deskundigheidsbevordering en collegiale contacten reis ik enige malen per jaar naar Duitsland.

In dit werk heb ik mijn bestemming gevonden.

Voortraject

Bij Borg Diem Groeneveld en Franz Peter Menge maakte ik kennis met het werk van Ilse Middendorf en Cornelis Veening. De diepere essenties leerde ik bij Paul Triepels, die mij ook tijdens de opleidingsjaren in Duitsland intensief en inspirerend begeleidde en ondersteunde.

Opleiding

Tot adempedagoog ben ik opgeleid in Duitsland door leerlingen van Ilse Middendorf. Ieder van hen gaf aan haar ademleer een eigen kleur en invulling. Bij Petra Bodnik kwam ik in contact met de adem als inspiratiebron, als kunst, met dat wat onbenoembaar is, maar wel ervaren kan worden. Bij Erika Kemmann kregen mijn ademervaringen meer structuur. Ik leerde de wetmatigheden van de adem van binnenuit kennen en begrijpen. In het intensieve traject bij Paul Triepels deed ik veel praktijkervaring op in zowel het groepswerk als de adembehandeling en vond ik Nederlandse woorden voor de van oorsprong Duitse ‘ademtaal’.

Nascholing

Na het behalen van het certificaat van de Duitse beroepsvereniging zocht ik van 2009 -2013 verdere scholing bij het Middendorf Instituut in Berlijn  www.erfahrbare-atem.de

Sinds 2014 volgde ik nascholing bij Irmela Halstenbach in Wuppertal.

Irmela is de laatste nog levende leerling van Cornelis Veening. Zij draagt zijn levenswerk met grote integriteit, kennis en levenswijsheid uit. In seminars en persoonlijke gesprekken met haar kreeg ik meer inzicht en voeling in de werkzaamheid van de innerlijke adem. www.iremelahalstenbach.de

Op zoek naar de anatomische grondslagen van de ‘ervaarbare adem’ kwam ik in contact met de ‘anatomy trains’, de fascia, het bindweefsel dat een vlies vormt rond spieren, botten, gewrichten en lichaamsholtes. Ik ontdekte dat het de fascia zijn die de innerlijke adembeweging faciliteren. Mijn ademwerk heeft hierdoor meer ‘handen en voeten’ gekregen.

Netwerk en supervisie

Al vijftien jaar reis ik voor supervisie naar Edeltraud Koch in Berlijn. Zij verzorgde jarenlang aan diverse ademinstituten in Duitsland de anatomielessen. Mijn respect voor en geestdrift over ’Wunderwerk Körper’ dank ik aan haar.
In Nederland onderhoud ik contacten met verschillende collega’s op het gebied van de reguliere en alternatieve gezondheidszorg zoals een psychotherapeut, fysiotherapeut, osteopaat, regulier en homeopathisch arts en een shiatsutherapeut. Ik bespreek met hen mijn cliënten en verwijs door als daar behoefte aan is.
Twee voormalige studenten zijn inmiddels collega’s geworden met een eigen praktijk.

Mariëlle Groenendijk ondersteunde mij met groot enthousiasme bij het tot stand komen van Adem & beweging, het werkboek op weg naar een levendig lijf, innerlijk evenwicht en een vrije adem.

Gabriëlle Barros Martins assisteert bij workshops en het opleidingstraject. Als ervaren fotografe draagt zij bij aan het ontwikkelen van lesmateriaal in de vorm van foto’s en video’s. De foto’s op deze website zijn van haar hand.

 

Mariëlle Groenendijk en Gabriëlle Barros Martins tijdens balspel

De kunst van het ademen

De adem heeft geen vaste vorm. Hij is voortdurend in beweging. Bewegen op de adem is een individuele expressie van het moment en als zodanig KUNST.

In ontmoetingen met de kunstenares Dineke Groenhof Blauw is een reeks ‘kalligrafische klankschriften’ ontstaan. Dineke heeft de moeilijk te verwoorden ademwetmatigheden in kalligrafische klankschriften weten te verbeelden. De expressie zoals die ontstaat door te bewegen met de adem heeft zij wonderlijk goed vorm gegeven.

 https://groenhofblaauw.nl/