"Adem is een oerbeweging en daarmee het leven zelf."

Werkboek ‘Adem & beweging’

Op weg naar een levendig lijf, innerlijk evenwicht en een vrije adem

Adem & beweging gaat over het wonder van het lichaam dat het ademen mogelijk maakt. Adem en bewegen zijn beide actuele thema’s. In dit werkboek worden ze met elkaar verbonden.
Oefeningen en achtergronden zijn gebaseerd op de methode
De ervaarbare adem van de Duitse Ilse Middendorf.

Iedereen heeft zo zijn ademgewoonten. Die vormen zich in de loop van het leven. Karakter en levensgeschiedenis spelen daarbij een grote rol. Omdat de adem zo persoonlijk is, staan er in dit boek geen algemene ademtechnieken maar een ruim aanbod aan inspirerende oefeningen. Deze zijn erop gericht meer vertrouwd te worden met het eigen lijf.
De adem kan dan vrijer stromen.

Het doen van de oefeningen kan van alles brengen: levensenergie, plezier, verstilling, creativiteit, bij jezelf aankomen, soepeler bewegen, zelfinzicht en nog veel meer.

Oefeningen

Iedereen die in de adem geïnteresseerd is, graag aan lichaamswerk doet, niet lekker in zijn vel zit of last heeft van fysieke klachten, kan iets hebben aan dit boek. De hierin beschreven ademgeoriënteerde vorm van lichaamswerk biedt ook een ander perspectief aan lichaamsgerichte professionals zoals yogadocenten, masseurs, sporters, musici en fysiotherapeuten.

De auteurs Diet Sijmons en Mariëlle Groenendijk hebben beide een rijke ervaring in diverse vormen van lichaamswerk. Diepgaand onderzoek naar de relatie tussen lichaam, beweging en adem heeft geleid tot het schrijven van Adem & Beweging. De ervaarbare adem van adempedagoge Ilse Middendorf vormde daarbij een belangrijke pijler. Middendorf vond wegen om de werkzaamheid van de innerlijke adem – die doorgaans onbewust blijft – te ervaren. Haar inzichten en oefeningen worden in dit boek beschreven en aangevuld met de eigen ontdekkingen van de auteurs. Ook de relatie tot andere vormen van lichaamswerk en recent wetenschappelijk onderzoek komen aan de orde.

Diet en Mariëlle raakten geïnspireerd om dit boek te maken omdat zij steeds weer merken dat de creatieve omgang met de adem een extra dimensie geeft aan lichaamswerk en de harmonie tussen lichaam, ziel en geest bevordert. Zij vinden dat deze zachte vorm van ademwerk meer bekendheid verdient.

Bestel het werkboek

De vierde, herziene druk is nu beschikbaar

Prijs: € 30,-
Verzendkosten: € 4,95

Vul onderstaand formulier in waarna je per mail een BEVESTIGING krijgt. Maak het bedrag à € 34,95  handmatig over op giro
NL97 TRIO 0198 553 218 t.n.v. ADEMBEWUST

Na succesvolle ontvangst zullen wij de bestelling overdragen aan PostNL.

Bekijk hier een van de video’s die via een link in het boek te zien zijn.