Individueel traject

‘Als je het niet meer weet, vraag het de adem.’

De adembehandeling is een ‘gesprek’

In een individueel traject staat de adembehandeling centraal. De term adembehandeling wekt vaak verwarring. De adembehandeling is niet een therapeutische behandeling, maar een lichaamsgerichte coaching om je vertrouwd te maken met je eigen adem. De middelen daarvoor zijn gesprek, in beweging en aanraking je adem ervaren, zoals beschreven in Adem is beweging en een massage waarbij de cliënt gekleed ligt op een massagetafel: het ‘ademgesprek’.

In oude culturen werd de hand gezien als toegangspoort tot de longen. In de adembehandeling breng ik je met mijn handen in contact met je adem, met de bedoeling een ‘ademgesprek’ op gang te brengen. Als behandelaar ben ik als het ware een tolk. Vanuit mijn kennis en ervaring vertaal ik de taal van de adem, laat ik je beleven welke kwaliteiten hij heeft, zodat jij je adem anders leert kennen. Het contact met de adem roept gevoelens op, van ontroering, van dankbaarheid. Stemmingen worden milder, oud zeer kan worden begrepen en verwerkt. In de loop van een traject groeit het zelfvertrouwen, eigen behoeften worden duidelijker en het vermogen groeit om richting aan het leven te geven.

“De adem is mijn coach.”

“Het heeft mij heel ver gebracht en dichter bij mezelf dan ik had kunnen denken. Ik zit nu in een periode dat het moeilijk gaat op het werk. De mensen om mij heen zeggen: 'Neem toch een coach', maar dat doe ik niet. Ik zit al genoeg in mijn hoofd. Voor mij is het vooral nodig om in mijn lijf te komen. De adem is daarbij mijn coach”.

Behandeling handen on schouders

Het ademtraject in de praktijk

Als je kiest voor een individuele sessie, hebben we eerst een telefoongesprek om te onderzoeken of je bij mij aan het goede adres bent met je vragen. In een eerste afspraak bespreken we waar je last van hebt en hoe en wanneer dat mogelijk is ontstaan. Tijdens een ‘adembehandeling’ kun je ervaren of mijn aanpak je aanspreekt. Daarna kijken we waar we aan kunnen werken en hoe we dat gaan doen.

De behandeling op de tafel is een ontdekkingsreis. Verrassend misschien, maar we richten niet rechtstreeks de aandacht op je adem. Je hele lijf, van kleine teen tot kruin wordt zo in beweging gebracht, dat de adem zich laat zien, steeds met een andere kwaliteit. De anatomie van de adem krijgt ook een plek in de les, maar je zult vooral aan den lijve ervaren hoe de kwaliteit van de adem samenhangt met houding, beweeglijkheid en de ‘juiste’ aandacht.

“Waarom heb ik dit nooit op school geleerd”
hoor ik mijn cliënten vaak verzuchten.

Je raakt geleidelijk aan vertrouwd met de ademwetmatigheden, zoals die door Ilse Middendorf zijn ontdekt en verwoord. Een goede spierspanning maakt je adem vitaler. We zien hoe beweging en ademritme elkaar beïnvloeden en waar je ruimte kan maken in je lichaam zodat je adem vrijer wordt. Geleidelijk aan worden je adempatronen duidelijk en krijg je inzicht waarom je ademt zoals je gewend bent, hoe dat vanuit je biografie zo is gegroeid? Psychische thema’s melden zich: weerbaarder worden, omgaan met onlustgevoelens, je gemakkelijker uiten, enzovoort.

Het is vruchtbaar om naast de individuele lessen ook deel te nemen aan workshops. De oefeningen komen dan in een logischer verband te staan. Oefenen in een groep heeft meerwaarde. Met elkaar vinden we gemakkelijker woorden voor nieuwe ervaringen.

Duur van het ademtraject

Een enkeling heeft genoeg aan 2 of 3 sessies. Een kleine groep is tevreden met het resultaat na 10 tot 20 lessen. Het merendeel van mijn cliënten blijft echter jaren komen. Zij integreren dit ademwerk in hun dagelijks leven en gebruiken de oefeningen als preventie en ondersteuning. Of zij blijven komen omdat zij de aandacht voor hun lijf en de rol van de adem daarin ervaren als een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van hun bestaan.

‘Ik kom hier nu al jaren, maar iedere keer wordt er iets nieuws in mij aangeraakt, letterlijk en figuurlijk’.

Kosten

€ 80,- per sessie van 5 kwartier.

De sessies worden niet door de ziektekostenverzekering vergoed.

Aanmelden?

Heb ik je interesse gewekt en ben je benieuwd naar het verdere verloop? Meld je aan via dietsi@hetnet.nl voor een telefonisch intakegesprek van max. 15 minuten.