Als ik bondskanselier Angela Merkel zie op een foto in de krant – de handen met de vingertoppen tegen elkaar – gaan mijn gedachten naar een van de ademoefeningen van Ilse Middendorf.

Deze typerende handhouding is een ‘mudra’ en wel de Hakini-mudra. Mudra’s zijn in oosterse culturen al duizenden jaren in gebruik. Het zijn gebaren of houdingen van de hand die een spirituele betekenis, dan wel een positieve invloed op de gezondheid kunnen hebben.

Ilse Middendorf beschrijft in haar boek ‘De Ervaarbare Adem’ een aantal van deze mudra’s en zet ze in als ademoefening. In haar boek (op pagina 131 van de Nederlandse uitgave) beschrijft ze wat oefenen met de vingertoppen kan brengen als we een schokkend bericht, verdriet of opwinding moeten verwerken of even nieuwe energie nodig hebben. Hier is een van die oefeningen:

Leg je vingertoppen licht tegen elkaar aan, terwijl de onderarmen losjes op je lichaam rusten.

Geef vooral niet teveel druk. Je aandacht gaat naar je vingertoppen en je ademt rustig door.

In eerste instantie doe je dat zeven ademcycli. Leg je handen dan een tijdje in je schoot. Breng vervolgens opnieuw je vingertoppen tegen elkaar gedurende 7 ademcycli en rust daarna weer uit.

Naarmate je meer geoefend bent, kun je de oefening langer doen.

Ilse adviseert om aanvankelijk “maat te houden” bij deze oefening. Hij stimuleert de inadem en geeft het gevoel “gevuld” te zijn. Dat kan veel energie geven, maar ook tot overprikkeling leiden.

Voor alle Middendorf-oefeningen geldt ook: het zijn geen mechanische oefeningen, geen druk op de knop met een beoogd resultaat. Je moet eerst in stilte en met aandacht oefenen. Dan heb je er profijt van in het leven van alledag.